doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych

2014-12-30 13:13

Na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w art. 59 nowej dyrektywy.

Więcej...


2014-11-03 12:33

W dniu 30.10.2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1481 zamieszczone zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Więcej...


2014-09-22 15:06

Pani Małgorzata Stręciwilk została wybrana nowym Prezesem UZP. Informację o wyborze podał Urząd Zamówień Publicznych

Więcej...


2014-09-19 12:48

W dniu 18 września 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.

Więcej...


2014-09-17 12:29

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Pzp.  Po podpisaniu ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej...


2014-09-05 11:31

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych

Więcej...


2014-09-01 10:49

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych

Więcej...


2014-08-08 14:28

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy z dnia 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy -Prawo zamównień publicznych.

Więcej...


Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...