doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

2018-10-24 11:19
Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych


Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października 2018 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1986, zostało opublikowane obwieszczenie  Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).


Aktualny tekst jednolity ustawy Pzp uwzględnia zmiany wprowadzone:  1. ustawą z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2018);

  2. ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669);

  3. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560);

  4. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693);

  5. ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603).


Informujemy, że tekst obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym ustawy jest dostępny na stronie internetowego Dziennika Ustaw pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1986 .


Tekst jednolity jest również dostępny na stronie www UZP pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf
Wróć

Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...