doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych

Od 18.04.2016r. obowiązuje Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

2016-04-18 23:52
Art. 59 dyrektywy 2014/24/UE oraz odpowiednio art. 80 dyrektywy 2014/25/UE nakładają na zamawiających obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Formularz ten ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.


Urząd Zamówień Publicznych opracował wstępną wersję Instrukcji Wypełniania  Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, która jest dostępna na stronie  ww.uzp.gov.pl Instrukcja została opracowana w oparciu o przepisy zawarte w procedowanym obecnie projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366). Z uwagi na trwający aktualnie proces legislacyjny Instrukcja ta będzie podlegała aktualizacji w celu dostosowania jej treści do ostatecznego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do porządku krajowego dyrektywy.


Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia


Rozporządzenie wykonawcze KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego  europejskiego dokumentu zamówienia


żródło: www.uzp.gov.pl
Wróć

Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...