doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  Zrewidowane Porozumienie GPA

  Zrewidowane Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych obowiązuje z dniem 6 kwietnia 2014 r.


  Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych jest międzynarodową umową plurilateralną, mocą której strony tej umowy zobowiązały się do stosowania podstawowych reguł w dziedzinie zamówień publicznych, zapewniających przejrzystość, konkurencyjność i dobre zarządzanie. Jego zakresem objęte są zamówienia na towary, usługi i główne inwestycje budowlane w zakresie wskazywanym przez każde z państw członkowskich. Celem GPA jest zapewnienie możliwie szerokiego otwarcia rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję.


  Nowy tekst zapewnia wyższy poziom przejrzystości oraz równego traktowania w procedurach udzielania zamówień publicznych dla wykonawców, dostaw i usług pochodzących z terytoriów stron GPA. Zrewidowane Porozumienie usprawnia i unowocześnia tekst Porozumienia z 1994 r., przykładowo przez uwzględnienie stosowanych w zamówieniach instrumentów elektronicznych. Nowe elementy zrewidowanego GPA przewidują w szczególności:  • ustanowienie bezpłatnej i scentralizowanej bazy danych zawierającej ogłoszenia o zamówieniach publicznych podmiotów szczebla centralnego oraz ustanowienie portalu elektronicznego wskazującego właściwe strony internetowe, na których można znaleźć informacje o zamówieniach innych zamawiających,

  • umożliwienie stosowania aukcji elektronicznych,

  • wyłączenie z możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotów uznanych za winne przestępstw przekupstwa i korupcji,

  • zapewnienie otwartości list stałych wykonawców, prowadzonych przez zamawiających objętych zobowiązaniami,

  • przyjęcie bardziej przejrzystych reguł modyfikacji list podmiotów, których zamówienia zostały udostępnione,

  • uproszczenie i uelastycznienie obowiązków statystycznych stron porozumienia,

  • ułatwienie akcesji do Porozumienia państw rozwijających się oraz najmniej rozwiniętych poprzez ulepszenie środków przejściowych dla tych państw.


  Jednocześnie zwiększony został dostęp do międzynarodowych rynków zamówień publicznych o dodatkowe 80-100 mld dolarów rocznie dla przedsiębiorców stron Porozumienia, w tym dla przedsiębiorstw z UE wartość zwiększonego dostępu do międzynarodowych rynków zamówień publicznych szacuje się na kwotę ok. 30 mld euro. Zwiększony dostęp do międzynarodowych zamówień wynika z rozszerzenia zakresu obowiązywania GPA na podmioty zamawiające na szczeblu centralnym i poniżej szczebla centralnego dotychczas nim nieobjęte (ponad 200 dodatkowych ministerstw, agencji rządowych oraz innych podmiotów), jak i z rozszerzenia zakresu przedmiotowego udostępnianych zamówień.


  Zrewidowany tekst Porozumienia jest w znacznym stopniu wzorowany na unijnych dyrektywach w dziedzinie zamówień publicznych i zapewnia spójność między tymi dyrektywami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi UE.


  Tekst zrewidowanego GPA.


  Wróć
  Do góry strony
  Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...