doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  Zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
  Dz.U.2019.2517.

  ROZPORZĄDZENIE

  PREZESA RADY MINISTRÓW

  z dnia 24 grudnia 2019 r.

  zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych


  Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządza się, co następuje:


  §  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2018 r. poz. 1991) w § 7 w ust. 2a wyrazy "31 grudnia 2019 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2020 r.".

  §  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.


  Wróć
  Do góry strony
  Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...