doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  Udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - WARSZTATY


  Oferujemy Państwu szkolenie dedykowane, którego program przybliży Państwu sposób udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa .
  Program szkolenia obejmuje następujące tematy:
  Definicje ustawowe : usług, robót budowlanych, obiektu budowlanego, zakupów cywilnych, sytuacji kryzysowej, sprzętu wojskowego i innych.
  Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  Zasady udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  Szacowanie wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa . Kroki proceduralne każdym z trybów.
  Prawo do opisu warunków realizacji zamówienia dotyczących np. bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw.
  Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - prawa i obowiązki.
  Podstawy prawne i faktyczne wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawców w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  „Preferencji europejskich” w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  Środki ochrony prawnej.

  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz przepisów wykonawczych, sposób prowadzenia postępowania o udzielenie zamówiona publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa „krok po kroku” we wszystkich trybach w zależności od wartości, ćwiczenia.
  Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60% czasu zajęć.
  Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania.
  Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 20 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  Zainteresowanie niniejszym szkoleniem proszę kierować na adres email: przetargi@europrzetargi.pl
  lub faksem na nr fax.: +48 (59) 844-11-44
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...