doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - seminarium dla kadry zarządzającej- wykłady połączone z dyskusją (zajęcia 1-dniowe).


  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:

  Aktualny stan prawny w systemie zamówieniach publicznych.
  Zakres stosowania ustawy, wyłączenia i zasady udzielania zamówień publicznych.
  Szacowania wartości zamówienia i zarzuty dot. podziału zamówienia lub unikania stosowania ustawy Pzp.
  Procedury prowadzenia postępowania w zależności od wartości zamówienia (procedura krajowa i unijna).
  Tryby udzielania zamówień publicznych warunki wyboru i tok prowadzenia postępowania w każdym z trybów.
  Komisja Przetargowa – rola, zadania, odpowiedzialność , udział biegłych.
  Środki ochrony prawnej – odwołanie i skarga.
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
  Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
  Kontrola zamówień i odpowiedzialność indywidualna osób występujących w imieniu Zamawiającego.

  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz przepisów wykonawczych.
  Zajęcia obejmują 5 godzin zegarowych i prowadzone są w formie wykładów połączonych z dyskusją i analizą przypadków. Z uwagi na dyskusyjno - wykładowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników seminarium do 40 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...